W koncercie brali udział uczniowie i wychowankowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu, Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu: oddziału przy ul. Książąt Opolskich 21, oddziału przy ul. Bytnara Rudego 7, Przedszkola Publicznego Integracyjnego nr 51 w Opolu oraz Publicznego Przedszkola nr 54 w Opolu.          
Cele koncertu:
integracja uczniów i wychowanków uczestniczących placówek, umożliwienie wykonawcom występu na scenie; wzmacnianie umiejętności akceptacji innych niezależnie od niepełnosprawności; wzrost interakcji między uczestnikami;  wzrost akceptacji społecznej wobec dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze strony rówieśników.
Impreza okazała się być bardzo udana. Wszyscy uczestnicy doskonale się bawili. Podobnie widownia. Koncert jest juz tradycją w naszej szkole, która zostanie podtrzymana w następnych latach. Bo warto!
Wczytaj dalsze wczytaj

 

 

godlo

 

logo nowe
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Karola Musioła w Opolu
ul. Majora Hubala 2 45-267 Opole
tel 77 545 32 23; 77 545 32 24  fax: 77 40 30 850
NIP 754 315 63 13

 

© Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Opolu

designed by G. Labisz

grzegorzlabisz@gmail.com

 

BIP