Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego do oddziału dwujęzycznego klasy VII

•    Od 7 lipca 2020 r. do 9 lipca 2020 r. do godz. 15:00
Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego klasy VII. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

•    10 lipca 2020 r. o godz. 10:00
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego klasy VII

 

 


19 czerwca 2020 r. o godz. 10:00


odbędzie się sprawdzian predyspozycji językowych 

dla kandydatów ubiegających się

o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej.

WEWNĘTRZNE PROCEDURY - SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ

OŚWIADCZENIE RODZICA

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA

Wczytaj dalsze wczytaj

 

 

godlo

 

logo nowe
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Karola Musioła w Opolu
ul. Majora Hubala 2 45-267 Opole
tel 77 545 32 23; 77 545 32 24  fax: 77 40 30 850
NIP 754 315 63 13

 

© Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Opolu

designed by G. Labisz

grzegorzlabisz@gmail.com

 

BIP