od 1 czerwca br.

- konsultacje dla uczniów wszystkich klas.

Zajęcia będą prowadzone w reżimie sanitarnym wg Wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych.

Rodzice/prawni opiekunowie uczniów zgłoszonych na zajęcia zobowiązani są do złożenia pisemnych oświadczeń.
Prosimy o zapoznanie się również z procedurami.

Jednocześnie przypominamy, że zdalne nauczanie zostało przedłużone do 26 czerwca.

 

 

Udział uczniów w konsultacjach na terenie szkoły (klasy VIII – od 25.05, klasy IV-VII od 1.06)

oraz organizacji zajęć rewalidacyjnych

wytyczne konsultacje

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa funkcjonowania  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu w stanie zagrożenia epidemicznego dla organizacji zajęć dla uczniów w formie konsultacji  oraz rewalidacji indywidualnej.

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA

Wczytaj dalsze wczytaj

 

 

godlo

 

logo nowe
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Karola Musioła w Opolu
ul. Majora Hubala 2 45-267 Opole
tel 77 545 32 23; 77 545 32 24  fax: 77 40 30 850
NIP 754 315 63 13

 

© Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Opolu

designed by G. Labisz

grzegorzlabisz@gmail.com

 

BIP