mlodziodkrywycy

   Nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu: „Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO - obszar III- Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX – Wysoka jakość edukacji – Wsparcie kształcenia ogólnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

CEL I ZAŁOŻENIA PROJEKTU :

Wsparcie uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących z terenu Aglomeracji Opolskiej poprzez organizację dodatkowych zajęć w zakresie kompetencji kluczowych, w tym w miejscach edukacji bezpośredniej; wykorzystania innowacyjnych metod nauczania, w tym metody eksperymentu w zakresie nauk przyrodniczych i matematycznych; kompetencji informatycznych oraz indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach tego projektu w naszej szkole prowadzone są dodatkowe zajęcia.

Dla klas I – III:

- rozwijające kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo- techniczne

- rozwijające umiejętność uczenia się

- kształtujące kompetencje społeczne

- wykorzystujące metodę eksperymentu w zakresie nauk przyrodniczych i matematycznych

- rozwijające kompetencje informatyczne

Dla klas IV – VI:

- rozwijające umiejętność uczenia się

- kształtujące kompetencje społeczne

- zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas IV

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla klas IV

- zajęcia indywidualne – biofeedback

- zajęcia specjalistyczno – terapeutyczne ( w zakresie: socjoterapii, integracji sensorycznej, terapii pedagogicznej – prowadzone będą dopiero od 2017r.).

Ponadto w ramach projektu uczniowie naszej szkoły będą mieli okazję uczestniczyć w zajęciach wyjazdowych do miejsc edukacji bezpośredniej takich jak: „Zaczarowany Świat”, „Kontakt z przyrodą” , „Techniki teatralne”.

Regulamin udziału uczniów w projekcie dostępny jest na stronie internetowej naszej szkoły oraz stronie projektu www.sn.rzpwe.opolskie.pl.

 

 

godlo

 

logo nowe
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Karola Musioła w Opolu
ul. Majora Hubala 2 45-267 Opole
tel 77 545 32 23; 77 545 32 24  fax: 77 40 30 850
NIP 754 315 63 13

 

© Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Opolu

designed by G. Labisz

grzegorzlabisz@gmail.com

Login Form