Wspieramy najlepszych II

Rusza kolejna edycja programu stypendialnego „Wspieramy najlepszych II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020.

Program skierowany jest do uczniów klas 7 szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych, którzy uzyskali średnią ocen 4,80 oraz z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych min.4,60., dla których sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacji.

Regulamin oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej www.OPOLSKIE.pl

w dziale REGION lub w sekretariacie Departamentu Edukacjii Rynku Pracyprzy ulicy Piastowskiej 17 w Opolu. Pokój 204,207,208

Wnioski do programu wypełniają rodzice uczniów.

Nabór wniosków przeprowadzony będzie od 18 czerwca do 29 czerwca do godz. 14.00.

Wnioski można przesłać pocztą lub złożyć osobiście.

load more hold SHIFT key to load all load all

 

 

godlo

 

logo nowe
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Karola Musioła w Opolu
ul. Majora Hubala 2 45-267 Opole
tel 77 545 32 23; 77 545 32 24  fax: 77 40 30 850
NIP 754 315 63 13

 

© Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Opolu

designed by G. Labisz

grzegorzlabisz@gmail.com

Login Form