Dokumenty dotyczące rekrutacji:

Informacja dla Rodziców.pdf

Zarządzenie Prezydenta.pdf

Załącznik nr 1-4.pdf

Załącznik nr 2.pdf

 ZGŁOSZENIE DZIECKA DO SZKOŁY 2018-1.doc

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO SZKOŁY- 6 Latek.doc

oświadczenie o miejscu zamieszkania zał.2a.docx

oświadczenie - wychowaniu przedszkolnym 6-latka.doc

 WNIOSEK-spoza rejonu.doc

WNIOSEK-spoza rejonu 6-latek.doc

Zestawienie oświadczeń spełnianiu kryteriów.docx

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO SZKOŁY- 6 Latek.doc

Oświadczenie uczeszczaniu do szkoły rodzeństwa.doc

Oświadczenie - praca w rejonie szkoły.doc

Oświadczenie o zamieszkaniu krewnych.doc

Oświadczenie rodzica absolwenta szkoły.doc

 

Klasy sportowe o profilu: 

Piłka nożna klasa IV i VII

Pływanie klasa I

 

rekrutacja plakat nowy1

 

Wniosek do klasy sportowej szkoły 2018-2019.doc

Wniosek do klasy sportowej IV lub VII.doc

Wniosek do klasy sportowej 6-latek 2018-2019.doc

Zgoda rodziców na uczęszcanie kandydata do oddziału sportowego.docx

Zgoda rodziców na uczęszcanie kandydata do oddziału sportowego-piłka nożna nr1.docx

Kryteria klasy sportowe.doc

Oświadczenie o niepełnosprawności jednego z rodziców.doc

Oświadczenie o niepełnosprawności obojgu rodziców.doc

Oświadczenie o niepełnosprawności rodzeństwa.doc

Oświadczenie rodziców o wielodzietności.doc

 

Wymagania na egzaminy sprawnościowe do klas sportowych

Egzamin z pływania

Egzamin z piłki nożnej

 

Klasa dwujęzyczna zjęzykiem angelskim 

Klasa VII

 

Regulamin rekrutacji PSP 5 do klasy VII dwujęzycznej.docx

Wniosek do klasy VII dwujęzycznej.doc

 

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły dodano 14.05.2018r.

 

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły - klik

 

 

 

 

 

 

 

godlo

 

logo nowe
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Karola Musioła w Opolu
ul. Majora Hubala 2 45-267 Opole
tel 77 545 32 23; 77 545 32 24  fax: 77 40 30 850
NIP 754 315 63 13

 

© Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Opolu

designed by G. Labisz

grzegorzlabisz@gmail.com