Konkurs Języka Angielskiego

O Puchar Dyrektora Zespołu Szkół LO V w Opolu

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas gimnazjów
oraz klas VI VII i VIII

20 lutego szkolny etap konkursu

materiał leksykalno-gramatyczny obejmujący podstawę programową szkoły podstawowej i gimnazjum

26 marca finał konkursu

test pisemnego sprawdzającego znajomość rozumienia tekstu słuchanego i czytanego oraz umiejętność stosowania struktur leksykalno-gramatycznych

Spośród uczestników po teście pisemnym zostanie wyłoniona grupa 5 osób z najwyższą punktacją.

W przypadku równej ilości punktów po teście pisemnym zostanie przeprowadzona dogrywka w postaci testu ustnego,
tak aby wyłonić zwycięzcę konkursu.

WYMAGANIA – uczeń przystępujący do I i II etapu konkursu powinien wykazać się znajomością materiału językowego zawartego w programie nauczania języka angielskiego w gimnazjum lub w szkole podstawowej oraz znajomością materiału z zakresu programu nauczania języka angielskiego I klasy szkoły ponadgimnazjalnej (słowotwórstwo i transformacje gramatyczne).

Osoby chętne proszone są do wpisania się na listę uczestników.
Lista znajduje się u
p.Karoliny Sroki
w sali 221.

 

 

godlo

 

logo nowe
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Karola Musioła w Opolu
ul. Majora Hubala 2 45-267 Opole
tel 77 545 32 23; 77 545 32 24  fax: 77 40 30 850
NIP 754 315 63 13

 

© Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Opolu

designed by G. Labisz

grzegorzlabisz@gmail.com