Zapraszam do udziału w WOJEWÓDZKIM KONKURSIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ORAZ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PT. „ W ŚWIECIE FINANSÓW VIII”

(projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej)

         Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu i dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego. Partnerem konkursu jest Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu oraz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego.

Cele konkursu:

podniesienie świadomości uczniów w zakresie edukacji finansowej

przygotowanie młodzieży do przyswajania wiedzy finansowej przez całe życie

upowszechnienie edukacji ekonomicznej i rozbudzenie zainteresowania nią

upowszechnienie nawyku dokonywania analizy popartej wiedzą przed podjęciem decyzji finansowych

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych I podstawowych województwa opolskiego

Zgłoszenia do etapu szkolnego przyjmuje

pani Klaudia Warszawska sala 207 lub 239 do 14.02.2019r. do godz.14.30.

Eliminacje szkolne odbywają się równocześnie we wszystkich zgłoszonych szkołach gimnazjalnych i podstawowych na terenie województwa opolskiego 26 lutego o godz.14.30 w sali 207.

Etap wojewódzki odbywa się w kompleksie Szara Willa w Opolu w dniu 21.03.2019r.

W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.lo2.opole.pl .Na stronie zostanie podany zakres tematyczny konkursu i zalecana literatura. Udostępnione zostaną także testy z poprzednich edycji konkursu.

 

 

godlo

 

logo nowe
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Karola Musioła w Opolu
ul. Majora Hubala 2 45-267 Opole
tel 77 545 32 23; 77 545 32 24  fax: 77 40 30 850
NIP 754 315 63 13

 

© Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Opolu

designed by G. Labisz

grzegorzlabisz@gmail.com