RELACJA Z XIII FESTIWALU PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ

Już po raz trzynasty w auli Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu odbył się Festiwal Piosenki Obcojęzycznej, w którym uczniowie mogli wykazać się umiejętnościami językowymi oraz wokalnymi.

Organizatorami konkursu są niezmiennie Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z O. I. w Opolu oraz Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.

Głównym celem festiwalu jest popularyzacja piosenki obcojęzycznej, prezentacja umiejętności wokalnych i instrumentalnych młodych wykonawców, a także wymiana doświadczeń między wykonawcami oraz nauczycielami. Bardzo ważnym zadaniem festiwalu jest również motywowanie uczniów do nauki języków obcych poprzez piosenkę.

W tym roku uczestnicy prezentowali wybrane piosenki indywidualnie, w duetach lub zespołowo w dwóch językach obcych: angielskim i niemieckim.

W pierwszym dniu konkursu, tj. 06 lutego, występowali uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach: klasy I-III oraz klasy IV - VII, zaś drugiego dnia na scenie prezentowali się gimnazjaliści i uczniowie szkół średnich.

Oceną wystąpień zajęło się jury w następującym składzie:

p. Małgorzata Kupis - Wielgus – konsultant MODN ds. nauczycieli języka niemieckiego DaM i DaF

p. Daria Włodarczyk-Chruszcz – nauczyciel języka francuskiego w PG nr 1, PG nr 5 i PLO nr 8 w Opolu

p. Joanna Waleska – pracownik naukowy Biblioteki Austriackiej w Opolu

p. Grażyna Dudek – nauczyciel języka niemieckiego w PG nr 1 i PSP nr 5 w Opolu

p. Halina Brodziak – nauczyciel muzyki w PSP nr 5 w Opolu

Jury oceniało poprawność językową, umiejętności muzyczne oraz ogólny wyraz artystyczny wykonywanej piosenki. Zdaniem jury tegoroczny konkurs był na bardzo wysokim poziomie.

Jury przyznało uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miejsca I, II, III oraz wyróżnienia. W zależności od przyznanego miejsca uczniowie otrzymali dyplomy oraz pamiątkowe medale: złote, srebrne i brązowe. Nauczyciele – opiekunowie uczniów otrzymali pisemne podziękowania za przygotowanie uczniów do festiwalu.

Uczestnikami festiwalu byli uczniowie szkół podstawowych z Opola: PSP 1, 2, 5, 9, 10, 11, 16, 20, 29, 30, 32, 33; oraz spoza Opola: z Antoniowa, Grodkowa, Grabiny, Wawelna, Krapkowic, Kolnicy, Niemodlina, Ozimka, Dańca, Dębskiej Kuźni, Domecka, Raszowej, Strzelec Opolskich, Polskiej Nowej Wsi i Brzegu.

W kategorii gimnazjum wystąpili uczniowie: PG 1 z Opola oraz z Zespołu Szkół z Dębskiej Kuźni i Rudnik.

Szkoły ponadgimnazjalne reprezentowali uczniowie następujących szkół z Opola: PLO 2, 3, 5, 8, 9, Zespół Szkół Ekonomicznych.

W festiwalu wzięło udział 60 solistów, 16 duetów, 10 zespołów, w sumie ok. 180 wykonawców.

Po raz kolejny festiwal okazał się sukcesem. Uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki poziom artystyczny, duże umiejętności językowe oraz zdolności muzyczne. Utwory śpiewane przez wykonawców były z bardzo różnorodnych półek, ale każdy z nich trafiał głęboko do serca. Uczestnicy tegorocznego festiwalu potwierdzili, że muzyka łączy pokolenia, przełamuje bariery językowe, niszczy uprzedzenia i stereotypy, przywraca nadzieję i dodaje energii.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów muzycznych!

Organizatorzy festiwalu: mgr Grażyna Dudek, Halina Brodziak, Stefania Jagło

 

 

 

godlo

 

logo nowe
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Karola Musioła w Opolu
ul. Majora Hubala 2 45-267 Opole
tel 77 545 32 23; 77 545 32 24  fax: 77 40 30 850
NIP 754 315 63 13

 

© Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Opolu

designed by G. Labisz

grzegorzlabisz@gmail.com