Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

2

Dzień ustawowo wolny

12 listopada

3.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2018 r.

4.

Ferie zimowe

28 stycznia 2018 r. – 10 lutego 2019r.

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

6.

Egzamin gimnazjalny

Część humanistyczna

10 kwietnia 2019 r. (środa)

- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

   - z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

Część matematyczno-przyrodnicza

11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

- z zakresu matematyki – godz. 11:00

Język obcy nowożytny

12 kwietnia 2019 r. (piątek)

- na poziomie podstawowym – godz. 9:00

- na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

7.

Egzamin ósmoklasisty

  1. język polski –15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) –godz. 9:00
  2. matematyka –16 kwietnia 2019 r.(wtorek)–godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny –17 kwietnia 2019 r. (środa)–godz. 9:00

                              

8.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2018 r.

9.

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

Wczytaj dalsze wczytaj

 

 

godlo

 

logo nowe
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Karola Musioła w Opolu
ul. Majora Hubala 2 45-267 Opole
tel 77 545 32 23; 77 545 32 24  fax: 77 40 30 850
NIP 754 315 63 13

 

© Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Opolu

designed by G. Labisz

grzegorzlabisz@gmail.com

Login Form