Szanowni Państwo,
W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, informujemy o zmianach organizacyjnych dotyczących rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole. Zmiany dotyczą sposobu dostarczania do szkół dokumentacji.
Proponowane formy dostarczania dokumentacji to:
  1. Skany dokumentów wysłane na adres mailowy szkoły,
  2. Fotografie dokumentów wysłane na adres mailowy szkoły,
  3. Mail informujący o zgłoszeniu dziecka do szkoły, w obwodzie której dziecko zamieszkuje.
Rekomenduje się, by wiadomości zawierające dane osobowe przesłane zostały w formie zaszyfrowanej wiadomości, do której hasło zostanie wysłane w osobnym mailu.
Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.

 

Informacja o planowanych oddziałach

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Inegracyjnymi w Opolu informuje, że w roku szkolnym 2020/2021 planowane jest utworzenie oddziałów sportowych i klasy dwujęzycznej:

  • klasy I sportowej o profilu pływackim
  • klasy IV sportowej o profilu piłki nożnej
  • klasy VII dwujęzycznej z językiem angielskim

 

 

Zarządzenie i terminy rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

 

ZARZĄDZENIE Nr OR-I.0050.21.2020 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 20 stycznia 2020 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021

Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021

UCHWAŁA NR XXXIX/776/17 RADY MIASTA OPOLA z dnia 30 marca 2017 r.

 

 

Informacje i dokumenty rekrutacyjne dla rodziców:

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym

Ulice należące do obwodu (rejonu) PSP5

Zgłoszenie dziecka 6 letniego zamieszkałego w obwodzie (rejonie)

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie (rejonie)

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Oświadczenie o spełnianiu obowiązku przedszkolnego dziecka 6-letniego

Zgoda rodziców na uczęszczanie do klasy integracyjnej

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły -(dokument należy złożyć w terminie od 18 do 20 maja)

 

 

 Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym

Ulice należące do obwodu (rejonu) PSP5

Wniosek dla dziecka 6-letniego spoza obwodu (rejonu)

Wniosek dla dzieci spoza obwodu (rejonu)

Oświadczenie o spełnianiu obowiązku przedszkolnego dziecka 6-letniego

Kryteria dla dzieci spoza rejonu

Oświadczenie uczęszczaniu do szkoły rodzeństwa

Oświadczenie o pracy w obwodzie szkoły

Oświadczenie o zamieszkaniu krewnych w obwodzie szkoły

Oświadczenie rodzica - absolwenta szkoły

Zgoda rodziców na uczęszczanie do klasy integracyjnej

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły -(dokument należy złożyć w terminie od 18 do 20 maja)

 

 Regulamin rekrutacji do klasy I sportowej o profilu pływanie

Wniosek dla dziecka do klasy I sportowej

Wniosek dla dziecka 6-letniego do klasy I sportowej

Oświadczenie o spełnianiu obowiązku przedszkolnego dziecka 6-letniego

Testy sprawności fizycznej do klasy I o profilu pływanie

Zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego

Kryteria przyjęcia do klasy sportowej

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o niepełnosprawności jednego z rodziców

Oświadczenie o niepełnosprawności obojga rodziców

Oświadczenie o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły -(dokument należy złożyć w terminie od 18 do 20 maja)

 

 Regulamin rekrutacji do klasy IV sportowej o profilu piłka nożna

Wniosek dla dziecka do klasy IV o profilu piłka nożna 

Zestaw prób sprawności fizycznej do klas o profilu piłkarskim

Zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego

Kryteria przyjęcia do klasy sportowej

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o niepełnosprawności jednego z rodziców

Oświadczenie o niepełnosprawności obojga rodziców

Oświadczenie o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły -(dokument należy złożyć w terminie od 18 do 20 maja)

 

 Regulamin rekrutacji do klasy VII dwujęzycznej z językiem angielskim

 

Wczytaj dalsze wczytaj

 

 

godlo

 

logo nowe
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Karola Musioła w Opolu
ul. Majora Hubala 2 45-267 Opole
tel 77 545 32 23; 77 545 32 24  fax: 77 40 30 850
NIP 754 315 63 13

 

© Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Opolu

designed by G. Labisz

grzegorzlabisz@gmail.com

Login Form